Energiayhteisö taloyhtiöille

Taloyhtiöiden ja yritysten aurinkosähkön tuotanto kasvaa energiayhteisöjen ansiosta.

Energiayhteisöt: Monipuolista sähköntuotantoa asuin- ja liikekiinteistöille

Asuinyhteisö, tai mikä tahansa sähkön tuottaja, jolla on monia käyttökohteita yhden sähköliittymän alla – kuten vaikkapa teollisuushalli, ostoskeskus, oppilaitosalue tai maatilan kiinteistö – voi monipuolistaa omien energiaratkaisujensa käyttöä perustamalla energiayhteisön.

Ennen energiayhteisöjä, kiinteistön omia energiantuotantolaitteita, kuten aurinkopaneeleja, on pääsääntöisesti käytetty vain kiinteistön oman sähkön tarpeisiin. Energiayhteisön kautta näiden laitteiden tuottama energia voidaan nyt ohjata myös asuntojen ja liikehuoneistojen käyttöön.

Tämä on mahdollista virtuaalisen mittauksen avulla, josta kerromme lisää tässä kirjoituksessa. Energiayhteisöpalvelut tarjoavat erilaiset sähköverkkoyhtiöt, ja palvelu on yhteisön jäsenille maksuton.

Energiayhteisö kasvattaa rakennuksen uusiutuvan energian tuottomahdollisuuksia

Ilman energiayhteisöä aurinkosähköjärjestelmä suunnitellaan yleensä vastaamaan vain kiinteistön omaa sähkönkulutusta. Tässä tapauksessa maksimaalinen hyöty saavutetaan, kun järjestelmä on mitoitettu siten, että tuotettu sähkö pystytään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti kiinteistön omiin tarpeisiin.

Energiayhteisön myötä aurinkosähkön hyödyntämisen skaala laajenee, ja aurinkopaneelien optimaalinen määrä voi kasvaa. Tämä vähentää ulkopuoliselta sähköverkolta ostettavan sähkön tarvetta, alentaa investointikustannuksia suhteessa kiinteistökohtaiseen järjestelmään ja nopeuttaa laitteiston takaisinmaksuaikaa. Lisäksi ympäristöystävällisen energian käyttö voi nostaa asuntojen arvoa.

Energiayhteisö voi olla koostettu vain saman sähköliittymän alaisista käyttökohteista, ja yhteisön tuotannon nimellisteho ei saa ylittää 1 megavolttiampeeria (MVA).


Esimerkki:

Jos kiinteistön vuotuinen sähkönkulutus on 15 000 kWh, optimaalinen aurinkopaneelien määrä ilman energiayhteisöä olisi 14-16 paneelia. 

Kun otetaan huomioon koko kiinteistön sähkönkulutus (esim. taloyhtiön asukkaat ja halliosakkeen vuokralaiset mukaan lukien), joka on 150 000 kWh, energiayhteisön avulla optimaalinen paneelien määrä voi olla jopa 80-150 paneelia, riippuen sähkönkulutuksen jakautumisesta. Tämä mahdollistaa myös tulevien sähköautojen latauspisteiden asennuksen aiheuttaman sähkönkulutuksen kasvun huomioimisen.

Yhteenvetona voidaan sanoa, että energiayhteisö moninkertaisti aurinkosähkön hyödyntämispotentiaali.

Aurinkosähköjärjestelmän pitkäikäisyys, asentaja asentaa aurinkopaneeleja

Hyvityslaskenta energiayhteisöissä: optimoitu energian jakaminen

Hyvityslaskenta on keskeinen tekijä energiayhteisöjen toiminnassa, sillä se mahdollistaa voimalaitoksen tuottaman energian jakamisen jäsenten välillä. Tämä virtuaalinen mittausprosessi ei edellytä uusien sähkömittareiden hankintaa, mikä tekee siitä sekä käytännöllisen että taloudellisen vaihtoehdon.

Hyvityslaskenta voidaan toteuttaa kahdella eri menetelmällä. Molemmissa tapauksissa kiinteistön ylijäämäenergia jaetaan asuntojen kesken sovittujen jakosuhteiden mukaisesti, yleensä samassa suhteessa kuin osakkeenomistajat maksavat yhtiövastiketta. Poikkeavat jakosuhteet tulee kirjata yhtiöjärjestykseen.

Vaihtoehto 1 (SMA): Taloyhtiö myy ylijäämätuotannon

Tässä vaihtoehdossa, jos asunto ei käytä koko sille osoitettua energiamäärää, ylijäämäenergia siirtyy taloyhtiön omistukseen ja voidaan myydä valitulle sähköyhtiölle. Tämä on mahdollista esimerkiksi aurinkoisina päivinä, kun asunnon sähkönkulutus on vähäistä.

Vaihtoehto 2 (SMB): Asunnot myyvät ylijäämätuotannon sovittujen jakosuhteiden mukaisesti

Tässä skenaariossa asunnot voivat myydä ylijäämätuotannon valitsemalleen sähköyhtiölle sovittujen jakosuhteiden mukaisesti. Tämä edellyttää, että jokainen energiayhteisön jäsen tekee erillisen sopimuksen valitsemansa sähköyhtiön kanssa.

Jos sähköt katkaistaan jostain energiayhteisöön kuuluvasta asunnosta, kyseisen asunnon osuus siirtyy taloyhtiön myytäväksi.

Molemmissa jakomenetelmissä enintään 100 kW tuotantolaitosten tuotanto ja käyttöpaikan kulutus netotetaan ensin tuntikohtaisesti tuotantolaitoksen sijaintipaikalla. Ylijäämäenergia jaetaan sen jälkeen energiayhteisön jäsenten kesken sovittujen jakosuhteiden mukaisesti. Myös jäsenten jaettu tuotanto ja kulutus netotetaan tuntikohtaisesti. Ylijäämätuotanto myydään valitun mallin mukaisesti.

Tämäntyyppinen hyvityslaskenta tarjoaa oikeudenmukaisen ja tehokkaan tavan jakaa tuotettua energiaa ja edistää näin uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Varaa maksuton kartoitus

Ota yhteyttä alla olevan lomakkeen avulla ja palaamme asiaan mahdollisimman pian!

0
    0
    Ostoskori
    Ostoskorisi on tyhjä.Takaisin kauppaan